Etusivu


Analyyttinen
Pakinoita ja Kolumneja Pohjois-Satakunnassa
2004-Luontojuttuja
Kirjoituksia Pohjois-Satakunnassa 200
4-


Poliittinen eläin
Kirjoituksia Pohjois-Satakunnassa
2004-2008


Pyhimys
Simon Templarin jäljilläMinä
Harri Helin pähkinänkuoressa


Lapsellinen mies
Valokuvia matkoilta
Päivitetty 2.7.2008 klo 11:45


Takaisin

Ikaalisten ongelmat: Viiksisiippa ja Janne Laine
 

Mosse ja Cadillac ajoivat kilpaa. Cadillac voitti. Pravda eli Totuus –niminen aviisi kirjoitti aiheesta uutisen: Moskovitsh sijoittui hienosti autokilpailussa tullen toiseksi. Sen sijaan länsimainen kilpailija Cadillac saapui maaliin toiseksi viimeisenä. 

Tämä sama virallisen totuuden ikaalilainen muoto tuli mieleen, kun seurasin Pohjois-Satakunnan uutisointia Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksistä. Uutisen mukaan yhden yksityishenkilön valitus hylättiin. Samoin erään pariskunnan. Myös Ikaalisten Luonnon valitus pääosin hylättiin. Vain eräältä pieneltä osalta ei. 

Kaikki yllä ollut on totta. Samoin kuin Pravdankin uutinen. Entisenä ympäristötoimittajana, -tiedottajana ja –toimijana olisin kuitenkin painottanut uutisen toisin. Kyseinen pieni yksityiskohta, joka kaatui hallinto-oikeudessa ei ollut sen vähäisempi kuin Kiviniemen kiistelty omarantainen asuinalue! 

Ikaalisissa on wiime vuosina ollut kaksi merkittävää kaavataistelua: Toivolansaari ja Kiviniemi. Hallinto-oikeus päätöksessään toteaa aivan selvällä Suomen kielellä, että valtuuston yleiskaavapäätös on Kiviniemen APR-alueen osalta LAINVASTAINEN. Se, että valtuuston päätös on lainvastainen on iso UUTINEN, jonka paikallislehtikin voisi kotiseutumyönteisyydestään huolimatta kertoa lukijoille. 

Toinen, peräti valtakunnantason uutinen on se seikka, johon kaava kaatui ja jonka vuoksi se ei ole lainmukainen. Kiviniemen kaavassa ei ole hallinto-oikeuden mielestä riittävästi otettu huomioon viiksisiippojen osalta luonnonarvojen vaalimisen vaatimusta. Siis lepakot kaatoivat Kiviniemen kaavan! 

Kolmas uutinen, jonka edellä olleen pohjalta saisi on kaupungin ja Kiviniemen alueen omistajayhtiön välisen sopimuksen raukeaminen tai sopimusehtojen tarkistaminen. Kaava kun ei tullut lainvoimaiseksi ja kaupungin alueelta saamat rantatontit kummattiin kaavasta pois. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että en ole ollut missään tekemisessä kyseisen valituksen kanssa. Mitä nyt entisenä luonnonsuojeluliiton valtakunnallisena kaavoitusasiantuntijana seurannut prosessia sivusta. Kaava olisi voinut mielestäni kaatua myös rakennuskelvottomaan paikkaan. Myös kevyen liikenteen yhteystarpeistakin päätöksessä muistutettiin eli niissäkin oli jotain vikaa. 

Haiseeko Ikaalisten henki? 

Wiime lauantaisessa Halki, poikki ja pinoon –seminaarissa puhuttiin Ikaalisten hengestä. Tällä tarkoitettiin jatkuvaa käräjöintiä, valituksia, aiheellisia ja aiheettomia ilmiantoja. Tähän hengen vaihtoon ei suuvesi riitä vaan tarvitaan muita toimia.  

Jatkuvan valituskierteen voi myös kaupunki katkaista tyytymällä hallinto-oikeuden päätökseen. Kiviniemen valitus ei ainakaan oikeuden mielestä ollut aiheeton, koska se totesi valtuuston päätöksen lainvastaiseksi. Ja tämä lainvastaisuus on ainoa syy kaataa tai jättää joku kaava vahvistamatta. 

Rehellisyyden nimessä täytyy todeta, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Kiviniemen omarantaisten tonttien osalta viiksisiippalepakkojen hyväksi syntyi äänestyspäätöksellä äänin 2-1. Vähemmistöön jäänyt tuomari kirjasi eriävän mielipiteen, jonka mukaan kaava ei hävitä eikä heikennä pohjanlepakon, vesisiipan eikä viiksisiippalajien lisääntymis- eikä levähdyspaikkoja eikä näin ollen ole lainvastainen. 

Valituskierteen katkaisemiseksi toivon, että Ikaalisten kaupunki tyytyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen. Toisaalta kyseessä on äänestyspäätös, joka lepakkojen osalta on ensimmäisiä Suomessa. Sitä kautta houkutus hakea ennakkopäätös Korkeimmasta Hallinto-Oikeudesta on kieltämättä suuri. 

Janne vauhdissa ja muu työllisyyspolitiikka 

Samaisessa Halki, poikki ja pinoon –seminaarissa puhuttiin myös pätevän työvoiman  Ikaalisissa pitämisen ongelmista. Tuskin oli juna Seinäjoelta saapunut ja kaupunginjohtaja Janne Laine astunut vaunusta, kun Kusti taas lähti polkemaan Raahen suuntaan ja faxi lähti laulamaan Jannen tahdissa Savonlinnassa. Vakavasti ottaen meillä on kaupunginjohtajaongelman lisäksi yleisempi kunnassa pysymisprobleemi. 

Lehtitiedon mukaan uusi ylilääkäri ei ottanut tointa vastaan vaan varamies on tulossa Ikaalisiin. Kuuleman mukaan on hyvä, kuten kaupunginjohtajammekin. Ala-asteen rehtoriksi viime keväänä valittu muutti mielensä ja meni Tampereelle. Syksyllä uudessa haussa valittu jää jo nyt sinänsä lailliselle äitiyslomalle. Elinkeinoyhtiön johtaja poikkeili Ikaalisissa vuoden verran. Janne pesti näyttää jäävän kahteen vuoteen. Pätevä väki ei näytä pysyvän Ikaalisissa vaan tämä on jonkinlainen välilaskupaikka. 

Kunnan kannalta jatkuva vaihtuvuus sekä erilaiset varamiehet ja lyhytaikaiset sijaiset eivät ole paras ratkaisu. Kuntaa pyöritetään B-ketjullisella, kun paras A-ryhmä joko pakkaa tai purkaa matkalaukkuja koko ajan. Onko Ikaalisissa jotain vikaa? Paikka on kaunis, ihmiset mukavia ja kulkumatka Tampereelle kohtuullinen. 

Olin aikoinaan Tampereen työväenopiston johtokunnassa ja nuorisolautakunnassa. Jos kaksi hakijaa oli yhtä päteviä, valittiin aina tamperelainen. Tämä on se Tampereen hyvä henki, jonka ansiosta kaupunki on kaikkien kyselyitten kärjessä. Ikaalisissa ei kunnan virkoja täytettäessä ikaalilaista ehdokasta välttämättä kutsuta edes haastattelukierrokselle. Totta kai on kunnan etu, että pätevin valitaan, mutta oman väen suoranaista syrjimistä en ymmärrä. 

Sokerina pohjalla löytyy Ikaalisten kaupungin matkailutoimisto. Uutena kuntalaisena kävin viime kesänä matkailutoimistossa kyselemässä paikallisia pieniä uimapaikkoja, kosken kehtaa valaanruhoani isommilla rannoilla vilautella. Hämmästykseni oli suuri, kun kukaan matkailutoimiston työntekijöistä ei ollut ikaalilainen. No tytöt olivat kauniita, kohteliaita, varmaan kielitaitoisiakin, mutta jotenkin jäi orpo olo. Eikö Ikaalisista löydy Ikaalisten matkailutoimistoon päteviä työntekijöitä? Kyllä sen varta voisi kotiinpäin vetää ja suosia omia. 


Takaisin