Etusivu


Analyyttinen
Pakinoita ja Kolumneja Pohjois-Satakunnassa
2004-Luontojuttuja
Kirjoituksia Pohjois-Satakunnassa 200
4-


Poliittinen eläin
Kirjoituksia Pohjois-Satakunnassa
2004-2008


Pyhimys
Simon Templarin jäljilläMinä
Harri Helin pähkinänkuoressa


Lapsellinen mies
Valokuvia matkoilta
Päivitetty 2.7.2008 klo 11:45


Takaisin


Kiviniemen asemakaavakin laiton 

Tampereella sanotaan tuttu nähtäessä moro ja erotessa Se on moro. Ikaalilainen versio jälkimmäisestä lienee Käräjillä tavataan. Huomasin  juuri, että Kiviniemen asemakaava on nähtävillä. Asemakaavassa ovat samat omarantaiset tontit, jotka Hämeenlinnan hallinto-oikeus wiime viikolla poisti yleiskaavasta. 

Vetäkää nyt ihmeessä kaava pois nähtäviltä ja pistäkää se myöhemmin korjattuna uudelleen nähtäville! 

Yleiskaavan pitäisi olla ohjeena asemakaavaa tehtäessä. Ikaalinen on ennen yleiskaavan lainvoimaisuutta aloittanut omalla riskillä alueen asemakaavoituksen. Koska yleiskaava on hallinto-oikeuden mielestä laiton Kiviniemen kohdalta, on aivan varmasti asemakaavakin! 

Jos asemakaava pidetään nähtävillä, on siitä huomautettava ja jollei huomautus tehoa, taas valitettava. Pitämällä asemakaava nähtävillä kerjätään uutta valituskierrosta. 

Tyytymällä hallinto-oikeuden päätökseen ja poistamalla Kiviniemen omarantaiset omakotitontit niin asema- kuin yleiskaavastakin, kaavat vahvistuvat ja rakentaminen voi alkaa. 

Laki on laki Ikaalisissakin 

Suomi ja Ikaalinen ovat osa EU:ta. Luonnonsuojelulaki on voimassa myös meillä. Tähän totuuteen kaupunginjohtaja Janne Laine on herännyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. 

Valtaosa suomalaisista äänesti EU:hun liittymisen puolesta halpa viina ja aleneva autovero mielessään. Liito-oravien tai lepakoitten suojelustatuksen nouseminen ei vaakakupissa paljon painanut. 

Hallinto-oikeus kumosi Ikaalisten kaupunginvaltuuston päätöksen varovaisuusperiaatteen mukaan. Luonnonsuojelulain mukaan tiettyjen eläinten levähdys- ja lisääntymispaikkojen tuhoaminen tai vaikkapa vain heikentäminen on kiellettyä. Samantekevää on onko teko tahallinen vai tahaton. Molemmissa tapauksissa häkki heilahtaa. 

Ennen wanhaan sai perustaa sellutehtaan, kipata jätteet metsään, likavedet järveen ja savukaasut ilmaan kunhan loi työpaikkoja ja toi maahan ulkomaan valuuttaa. Kiitokseksi sai vielä vuorineuvoksen tittelin. Tätä nykyä luonnon tuhoamisesta päätyy leivättömän pöydän ääreen. 

Jätettäiskö keskustan rannat rauhaan? 

Lepakkojen ja liito-oravien sijaan pitäisi puhua itse asioista. Toivolan saaren tapauksessa alue pitäisi säilyttää nykyisellään tai kehittää virkistyspalveluita. Se, mikä kaava alueella on epäolennaista, kunhan aluetta ei rakenneta. En ole tavannut yhtään ikaalilaista, joka olisi saaren rakentamisen kannalla. 

Kiviniemen kohdalla ei pitäisi miettiä, mikä lepakkolaji kärsii alueen rakentamisesta. Pitäisi pohtia keskustan rantojen rakentamatta jättämistä. Yhtenäinen rakentamaton rantavyöhyke takaa nykyasukkaille ja lepakoille viihtyisän ympäristön ja on se vetovoimatekijä, joka saa ihmiset muuttamaan Ikaalisiin. Ei pari hassua rantatonttia. 

Laine viittasi siihen, että esim. Pirkkala rakentaa omarantaisia tontteja. Tarkoittaako hän Pikku-Venetsiaa, joka Aamulehdessä oli piirretty osittain veden päälle. Kyseinen kuva ei ollut hyväksytty ja vahvistettu kaava vaan taiteilijan näkemys yhdestä Pirkkalan kehittämisvaihtoehdosta. Alueella on sijainnut saha ja maaperästä löytyy Kyyvitosta ja muita myrkkyjä. Vetten päälle rakentamista ei ympäristöministeriö ole vielä siunannut. Rannoille on menty parillakin asuntomessuilla, mutta hallitusti. 

Jos ei Kiviniemeen, niin rakennetaan sitten Toivolansaaren rannat, uhoaa Laine. Kumpi ristiinnaulitaan Jeesus vai Barabbas? Kysymys on yhtä huono ja väärin asetettu. Laineella on kova kiire saada näyttöä ennen kuin saa uuden työpaikan isommasta kaupungista. Rivitalon pätkä Toivolansaaressa ja pari omarantaista omakotitaloa Kiviniemessä. Nekö ovat Janne Laineen muistomerkit Ikaalisissa? 

Pitää tietää mistä päättää 

Minua on vuosien myötä kusetettu kaava-asioissa niin, että pili on vieläkin pipi. Tampereen valtuustossa kehuin, kuinka hyvin erään alueen luontoselvitykset oli tehty. Metsälehmukset ja valkolehdokit oli merkattu karttoihin. Kävin äsken alueella. Joka ikinen puu oli kaadettu ja lehdokit jätetty täyttömaan alle. Kyse on omasta sinisilmäisyydestäni. Kuinka rakentaa 500 neliön tontille omakotitalo ja säilyttää luontoarvot?! 

Joku ihmettelee, miksi jaksan jankuttaa S-marketin muutosta sisääntulotien varteen. Operaatiossa ei rikottu mitään lakia vaan kaikki meni pykälien mukaan. Wanhan kauppalan kuoleminen ja muuttuminen kaupattomaksi kauppalaksi olisi pitänyt ennakoida. Samoin Läykkälänlahden Ruokavaraston myymälän lopettaminen. 

En usko, että valtuusto olisi tieten tahtoen halunnut nykytilannetta. Virkamiehet esittivät yrityksen toiveet ja valtuutetut siunasivat ne yhtä sinisilmäisesti kuin minä.  

Se, mistä purnaan, on se, ettei tiedetty mistä päätettiin. Pöytäkirjan mukaan valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen se ja se. Jos valtuusto olisi tiennyt, mistä päättää, pöytäkirjassa lukisi, että päätettiin siirtää Ikaalisten keskusta sisääntulotien varteen. Valtuustoa vietiin kuin pässiä narussa. 

Jos olisin paikallislehden pakinoitsija, saisin tästäkin jutusta korvauksen. Jos olisin konsultti, voisin kirjoittaa kaupungille nelinumeroisen laskun vinkeistä ja lakien tulkinnoista. Koska en ole kumpaakaan, aion pitää pienen tauon lehtikirjoittelussani. Takaisin